Adobe Photoshop Elements 17

Adobe Photoshop Elements 17

Adobe Systems Inc. – Commercial –
ra khỏi 249 phiếu
4 Stars User Rating
Adobe Photoshop Elements phần mềm kết hợp sức mạnh và đơn giản để bạn có thể làm nhiều hơn với hình ảnh của bạn. Ngay lập tức sửa chữa sai sót hoặc điều chỉnh màu sắc và ánh sáng với điều khiển nâng cao mới. Một cách nhanh chóng thả bức ảnh của bạn vào tùy chỉnh bố trí và hiển thị ra sáng tạo của bạn với phòng triển lãm ảnh động web tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ Adobe Flash. Và xem tất cả các hình ảnh và video clip của bạn ở một nơi thuận tiện.

Phần mềm của Adobe Photoshop Elements 8 kết hợp sức mạnh và đơn giản để bạn có thể làm cho hình ảnh của bạn nhìn bất thường, chia sẻ câu chuyện cuộc sống của bạn trong sáng tạo độc đáo in và web kinh nghiệm, và dễ dàng quản lý và bảo vệ tất cả các hình ảnh và video clip của bạn.

Tổng quan

Adobe Photoshop Elements là một Commercial phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.535 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Photoshop Elements là 17, phát hành vào ngày 01/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0, được sử dụng bởi 18 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Photoshop Elements đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Photoshop Elements đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Photoshop Elements!

Cài đặt

người sử dụng 12.535 UpdateStar có Adobe Photoshop Elements cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại